Apa Itu Insurans?

Apa Itu Insurans?
Apa Itu Insurans?

Apa Itu Insurans?

Apa yang tidak diketahui oleh banyak syarikat insurans ialah anda mungkin telah menerima banyak tawaran dari mana-mana ejen insurans.

Insurans adalah instrumen kewangan untuk melindungi daripada risiko yang mungkin anda beli. M

Dengan kata lain, sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini kepada diri sendiri, ahli keluarga atau harta benda anda, insurans memberikan perlindungan.

Insurans akan berfungsi apabila anda telah membayar premium, syarikat insurans akan membayar pampasan bergantung pada tahap risiko.

Walau bagaimanapun, jangka masa liabiliti ini terhad kepada jangka masa dan nilai had pampasan.

Jenis Insurans di Malaysia

Di Malaysia terdapat beberapa jenis insurans yang diatur oleh Bank Negara Malaysia:

a. Insurans hayat

Insurans nyawa adalah insurans yang melindungi anda dan nyawa anda dari risiko kesakitan, ketidakupayaan, wad hospital, atau bahkan kematian.

b. Motor

Insurans ini melindungi kenderaan bermotor anda dari kemalangan, kecurian, kebakaran, hingga kerosakan yang disebabkan oleh perlanggaran.

Insurans motor merangkumi insurans pihak ketiga, insurans pihak pertama, dan insurans menyeluruh atau komprehensif.

Anda akan dilindungi daripada tuntutan pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan yang melibatkan kenderaan anda semasa anda membeli perlindungan pihak ketiga.

Manakala jika anda membeli liputan menyeluruh, anda akan mendapat liputan yang lebih luas.

Contohnya jika pihak ketiga mengalami kecederaan atau kematian, atau kerosakan pada kenderaan, pada masa yang sama anda juga mendapat perlindungan dari kerosakan dan kecederaan kenderaan anda.

c. Rumah

Insurans rumah adalah insurans yang melindungi bangunan yang diinsuranskan daripada kebakaran, letupan, atau kilat.

Dasar-dasar asas ini dapat diperluas hingga kerugian atau kerosakan akibat banjir, kemalangan, atau kebocoran saluran paip.

Seperti polisi insurans rumah, isi rumah juga dilindungi seperti perabot dari risiko banjir, kecurian, atau kebakaran.

Walau bagaimanapun, polisi ini tidak melindungi kerosakan rumah.

d. Perjalanan atau Perjalanan

Insurans perjalanan atau perjalanan bagus untuk dibeli ketika anda melancong ke luar negara.

Pelan insurans ini akan melindungi anda dari kelewatan jadual penerbangan, kehilangan perjalanan, perubatan dan kemalangan yang berkaitan dengan perjalanan.

e. Harta Peribadi

Insurans harta peribadi akan melindungi harta benda anda seperti telefon bimbit, kamera, dan komputer riba dari sebarang kecurian atau kerugian.

Insurans Perubatan dan Insurans Hayat

Apakah insurans hayat?

Insurans nyawa adalah bantuan kewangan kepada ahli keluarga atau ditanggung sekiranya anda meninggal dunia.

Namun, ada pengecualian untuk kes bunuh diri, di mana jika bunuh diri berlaku dalam jangka waktu tertentu setelah mengambil insurans, tidak ada pembayaran yang akan dilakukan.

Di Malaysia, perlindungan yang ditawarkan oleh insurans hayat termasuk insurans endowmen, insurans berjangka, insurans kesihatan dan perubatan, insurans hayat, insurans penumpang, dan insurans berkaitan pelaburan.

Pastikan anda hanya berurusan dengan ejen berdaftar sebelum mengambil insurans hayat. Sekiranya berlaku kemalangan atau kematian, insurans nyawa dapat melindungi tanggungan seperti ibu bapa, adik beradik, pasangan, dan anak-anak yang mungkin terjejas.

Insurans perubatan adalah perlindungan untuk perbelanjaan perubatan dan juga pembedahan untuk pelbagai jenis penyakit, kecederaan, dan rawatan yang dilindungi oleh insurans bergantung pada rancangan perubatan yang diambil.

Harga premium untuk polisi insurans akan menjadi lebih mahal sekiranya liputan yang diberikan lebih luas.

Perlindungan yang boleh dilindungi oleh insurans perubatan boleh menjadi umum atau hanya asas.

Oleh itu, sebelum membeli insurans perubatan pastikan anda memahami perlindungan yang ditawarkan.

Terdapat 4 jenis insurans perubatan yang terdapat di Malaysia:

Insurans pembedahan dan kemasukan ke hospital. Insurans ini memberikan perlindungan untuk kos rawatan dan pembedahan untuk penyakit yang disenaraikan dalam polisi.

Insurans penyakit kritikal dan penyakit yang ditakuti. Apabila penanggung insurans didiagnosis dengan salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, insurans akan memberi faedah.

Insurans pendapatan hilang upaya, ia menyediakan pendapatan berterusan untuk menggantikan pendapatan yang diperoleh sebelum hilang upaya.

Insurans pendapatan hospital adalah insurans yang memberikan perlindungan sekiranya anda memerlukan rawatan untuk pemulihan di wad hospital.

Banyak syarikat insurans perubatan mempunyai keadaan yang sudah ada, jika anda menderita penyakit sebelum memohon insurans, maka anda tidak boleh memohon perlindungan untuk menampung kos rawatan penyakit yang ada.

Insurans perubatan sangat penting untuk membantu anda menjelaskan kos perubatan dan kos rawatan di hospital semasa sakit.

Kos yang dikeluarkan merangkumi pemeriksaan, wad, pembedahan, ubat-ubatan, dan rawatan susulan.

Insurans perubatan juga menawarkan pertolongan sekiranya anda tidak dapat bekerja setelah mengalami kecederaan atau sakit.

Insurans berbeza dengan Takaful

Takaful adalah pelan perlindungan berdasarkan prinsip Syariah.

Semasa mengambil bahagian dalam takaful, anda perlu menyumbang wang ke tabarru fund atau sumbangan sumbangan.

Anda juga diminta membuat kontrak untuk menjadi peserta dengan bersetuju untuk saling membantu sekiranya berlaku kerugian.

Takaful am mempunyai 3 jenis takaful motor, takaful kemalangan diri, dan takaful rumah.

Insurans dan takaful mempunyai prinsip asas yang sama bahawa pemegang polisi atau peserta mesti mempunyai kepentingan yang sah dalam nyawa atau harta benda yang diinsuranskan.

Ini bermaksud bahawa anda akan menanggung kerugian kewangan sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda atau nyawa yang didaftarkan.

Anda dinasihatkan untuk tidak membeli lebih dari satu pelan insurans kerana hanya satu tuntutan yang boleh dibuat sekiranya berlaku kerugian.

Oleh itu, anda tidak seharusnya memanfaatkan takaful atau insurans am.

Di bawah rancangan takaful, anda boleh menikmati lebihan perkongsian dana takaful dengan nisbah yang dipersetujui sekiranya anda tidak membuat tuntutan sepanjang tahun.

Untuk mendaftar pelan takaful atau insurans, anda boleh terus dari pengendali takaful atau syarikat insurans.

Ini juga dapat dilakukan melalui agen pendaftar, broker berlesen, syarikat, atau institusi perbankan yang berurusan dengan syarikat insurans atau pengendali takaful.

Panduan Penting untuk Menyertai Takaful atau Membeli Polisi Insurans

Anda mesti terlebih dahulu memahami terma dan syarat, produk, had faedah, dan pengecualian sebelum membeli pelan insurans atau takaful.

Seterusnya adalah memastikan premium insurans atau sumbangan takaful adalah berpatutan.

Pastikan jumlah perlindungan mencukupi dan memenuhi keperluan anda.

Ini adalah penjelasan lengkap mengenai apa itu insurans dan apakah itu.

Pastikan anda memahami apa perlindungan yang ditawarkan polisi insurans, tidak kira insurans yang anda sertai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge