Apa Itu Insurans? Insurans Hayat, Motor,Takaful & Rumah

Rate this post

Tahukah anda Apa Itu Insurans?

Kali ini kami di insuran Malaysia akan membincangkan mengenai Insurans Hayat, Insurans Motor, Insuran Perjalanan, Insurans Harta, Insurans Harta Peribadi, Insurans Rumah dan juga Insurans Takaful.

Apa yang tidak diketahui oleh banyak syarikat insurans ialah anda mungkin sudah menerima banyak tawaran dari mana-mana ejen insurans.

Apa Itu Insurans?Insurans Hayat, Motor,Takaful & Rumah
Apa Itu Insurans?

Insurans ialah instrumen kewangan untuk melindungi daripada risiko yang mungkin anda beli.

Dengan kata lain, seandainya berlaku kejadian yang tidak diingini kepada diri sendiri, ahli keluarga atau harta benda anda, insurans akan memberikan perlindungan.

Insurans akan berfungsi bila anda telah membayar premium, syarikat insurans akan membayar pampasan bergantung kepada tinggi atau rendah tahap risiko.

Meskipun begitu , jangka masa liabiliti ini terhad kepada jangka masa dan nilai had pampasan.

Jenis Insurans di Malaysia

Di negara kita terdapat beberapa jenis insurans yang diatur oleh Bank Negara Malaysia:

a. Insurans hayat

Insurans nyawa ialah insurans yang dapat melindungi anda dan nyawa anda dari risiko kesakitan, ketidakupayaan, wad hospital atau bahkan kematian.

b. Insurans Motor

Insurans motor melindungi kenderaan bermotor dari kemalangan, kecurian, kebakaran, hingga kerosakan yang disebabkan oleh perlanggaran.

Insurans ini merangkumi insurans pihak ketiga, insurans pihak pertama, dan insurans menyeluruh @ komprehensif.

Kita akan dilindungi daripada tuntutan pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang bentuk kemalangan yang melibatkan kenderaan anda semasa anda membeli perlindungan pihak ketiga.

Tetapi sekiranya anda membeli liputan menyeluruh, anda akan mendapat liputan yang lebih luas.

Contohnya jika pihak ketiga menghadapi sebarang jenis kecederaan atau kematian, atau kerosakan pada kenderaan, pada masa yang sama anda juga mendapat perlindungan dari kerosakan dan kecederaan kenderaan.

c. Insurans Rumah

Insurans rumah ialah insurans yang dapat melindungi bangunan yang diinsuranskan daripada kebakaran, letupan, atau kilat.

Dasar asas ini dapat diperluas hingga kerugian atau kerosakan akibat daripada banjir, kemalangan, atau kebocoran saluran paip.

Seperti mana juga polisi insurans rumah, isi rumah juga dilindungi seperti perabot dari risiko banjir, kecurian, atau kebakaran.

Walau bagaimanapun, polisi ini tidak melindungi sebarang kerosakan rumah yang dialami.

d.  Insuran Perjalanan atau Perjalanan

Insurans perjalanan baik untuk dibeli ketika anda melancong ke luar negara.

Pelan insurans yang akan melindungi kamu dari kelewatan jadual penerbangan, kehilangan perjalanan, perubatan dan kemalangan yang berkaitan dengan perjalanan.

e. Apa Itu Insurans Harta Peribadi

Insurans harta peribadi akan melindungi harta benda anda seperti telefon bimbit, kamera, dan komputer riba dari segala kecurian atau kerugian.

Insurans Perubatan dan Insurans Hayat

Apa itu insurans hayat?

Insurans nyawa adalah bantuan kewangan kepada ahli keluarga atau ditanggung sekiranya seseorang itu meninggal dunia.

Walau bagaimana pun, ada pengecualian untuk kes bunuh diri, di mana jika orang itu bunuh diri berlaku dalam jangka waktu tertentu setelah mengambil insurans, tidak ada pembayaran yang akan diberikan.

Apa itu insurans hayat?Insurans nyawa adalah bantuan kewangan kepada ahli keluarga atau ditanggung sekiranya anda meninggal dunia.
Source https://harbourfinancialgroup.ca/

Di negara kita, perlindungan yang ditawarkan oleh insurans hayat termasuklah insurans endowmen, insurans berjangka, insurans kesihatan dan perubatan, insurans hayat, insurans penumpang, dan insurans berkaitan pelaburan.

Pastikan anda hanya berurusan dengan ejen yang berdaftar sebelum mengambil sebarang insurans hayat.

Kalau berlaku kemalangan atau kematian, insurans nyawa dapat melindungi tanggungan seperti ibu bapa, adik beradik, pasangan, dan anak-anak yang mungkin terjejas.

Insurans perubatan ialah perlindungan untuk perbelanjaan perubatan dan ianya juga untuk pembedahan ubagi pelbagai jenis penyakit, kecederaan, dan rawatan yang dilindungi oleh insurans bergantung pada rancangan perubatan yang diambil.

Harga premium untuk polisi insurans akan menjadi lebih mahal sekiranya perlindungan yang diberikan lebih luas.

Perlindungan yang dapat dilindungi oleh insurans perubatan boleh menjadi umum mahupun hanya asas.

Oleh iyang demikian, sebelum membeli insurans perubatan pastikan anda memahami perlindungan yang ditawarkan.

Terdapat 4 jenis insurans perubatan yang terdapat di negara ini:

Insurans pembedahan dan kemasukan ke hospital. Insurans ini memberikan anda perlindungan untuk kos rawatan dan pembedahan untuk penyakit yang disenaraikan dalam polisi.

Insurans penyakit kritikal dan penyakit yang ditakuti. Apabila penanggung insurans didiagnosis dengan salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, insurans ini pasti akan memberi faedah.

• Insurans pendapatan hilang upaya, ia memberikan pendapatan berterusan untuk menggantikan pendapatan yang diperoleh sebelum hilang upaya.

• Insurans pendapatan hospital ialah insurans yang akan memberikan perlindungan sekiranya anda memerlukan rawatan untuk pemulihan di wad hospital.

Terdapat 4 jenis insurans perubatan yang terdapat di Malaysia
Credit to https://mypf.my/

Terdapat syarikat insurans perubatan mempunyai keadaan yang sudah ada, jika anda menderita penyakit sebelum memohon insurans, maka anda tidak boleh memohon perlindungan untuk menampung kos rawatan penyakit yang sedia ada.

Insurans perubatan sangat penting bagi membantu anda menjelaskan kos perubatan dan kos rawatan di hospital semasa anda sakit.

Kos yang akan dikeluarkan merangkumi pemeriksaan, wad, pembedahan, ubat-ubatan, dan juga rawatan susulan.

Insurans perubatan juga akan menawarkan pertolongan sekiranya anda tidak dapat bekerja setelah mengalami sebarang bentuk kecederaan atau sakit.

Insurans berbeza dengan Takaful Malaysia

Takaful ialah pelan perlindungan berdasarkan prinsip Syariah.

Sewaktu mengambil bahagian dalam takaful, anda perlu menyumbang wang ke tabarru fund atau sumbangan.

Anda wajib membuat kontrak untuk menjadi peserta dengan bersetuju untuk saling membantu sekiranya berlaku kerugian.

Takaful am mempunyai tiga jenis, iaitu takaful motor, takaful kemalangan diri, dan takaful rumah.

Insurans dan juga takaful mempunyai prinsip asas yang sama iaitu pemegang polisi atau peserta mesti mempunyai kepentingan yang sah dalam nyawa atau harta benda yang hendak diinsuranskan.

Ini bermakna bahawa anda akan menanggung kerugian kewangan jika berlaku kerosakan atau kehilangan harta benda atau nyawa yang didaftarkan.

Anda dinasihatkan supaya tidak membeli lebih dari satu pelan insurans kerana hanya 1 tuntutan yang boleh dibuat sekiranya berlaku kerugian.

Maka anda tidak seharusnya memanfaatkan takaful atau insurans am.

Di bawah rancangan takaful, anda boleh menikmati lebihan perkongsian dana takaful dengan nisbah yang dipersetujui jikalau anda tidak membuat sebarang tuntutan sepanjang tahun.

Untuk mendaftar pelan takaful atau insurans, anda dapat terus dari syarikat insurans.

Ini juga dapat dibuat melalui agen pendaftar, broker berlesen, syarikat, atau institusi perbankan yang akan berurusan dengan syarikat insurans atau pengendali takaful.

Panduan Paling Penting untuk Menyertai Takaful atau Membeli Polisi Insurans

Anda hendaklah terlebih dahulu memahami terma dan syarat, produk, had faedah, dan pengecualian sebelum anda membeli sebarang pelan insurans ataupun takaful.

Seterusnya anda memastikan premium insurans atau sumbangan takaful adalah berpatutan.

Pastikan juga jumlah perlindungan mencukupi dan memenuhi keperluan kamu.

Ini adalah penjelasan lengkap mengenai Apa Itu Insurans?Insurans Hayat, Motor,Takaful & Rumah.

Anda wajib memahami apa perlindungan yang ditawarkan polisi insurans, tidak kira insurans yang anda sertai.

Kesimpulan

Insurans amat penting untuk menjaga kehidupan kita dan melindungi harta benda kita.

Walaubagai mana pun terdapat banyak jenis insurans yang kita boleh pertimbangan untuk menjaga diri kita dan juga harta banda yang kita ada.

Sekiranya anda ada sebarang komen sila berkomen diruangan komen di bawah.

BACA JUGA>>>

Bandingkan sebut harga dari syarikat insurans dan takaful terkemuka disini