Insurans kereta. Nak pilih market value atau agreed value?

5/5 - (1 vote)

source

Insurans Kereta – Pilih Market Value atau Agreed Value?

Pilihan antara market value dan agreed value dalam insurans kereta adalah keputusan penting yang perlu dibuat oleh pemilik kereta. Kedua-dua pilihan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pemilihan bergantung kepada keperluan peribadi dan keadaan kenderaan seseorang.

1. Market Value: Huraian dan Kelebihan/Kekurangan

Huraian: Market value merujuk kepada nilai semasa pasaran kenderaan pada masa tuntutan. Ini bermaksud bahawa jika kereta mengalami kerugian atau kehilangan, jumlah tuntutan yang dibayar adalah nilai semasa pasaran ketika kejadian berlaku.

Kelebihan:

  • Kos Premi Yang Lebih Rendah: Insurans dengan market value biasanya mempunyai premi yang lebih rendah kerana ia menyesuaikan tuntutan dengan nilai semasa pasaran.
  • Fleksibiliti: Sesuai untuk kenderaan yang mengalami penurunan nilai yang cepat.

Kekurangan:

2. Agreed Value: Huraian dan Kelebihan/Kekurangan

Huraian: Agreed value adalah jumlah yang dipersetujui di antara pemilik kereta dan syarikat insurans pada permulaan polisi. Jika berlaku kerugian atau kehilangan, jumlah ini akan dibayar tanpa mengira nilai semasa pasaran.

Kelebihan:

  • Kepastian Nilai: Pemilik mendapat bayaran yang pasti yang telah dipersetujui pada permulaan polisi, tidak kira nilai pasaran semasa.
  • Perlindungan Nilai Tertinggi: Sesuai untuk kenderaan yang nilainya tidak menurun dengan cepat atau kereta eksklusif.

Kekurangan:

  • Premi Lebih Tinggi: Polisi agreed value biasanya mempunyai premi yang lebih tinggi kerana memberikan kepastian nilai yang lebih tinggi.

3. Keputusan Akhir: Mengapa Perlu Berhati-hati Memilih?

4. Penjelasan Terma dan Syarat Polisi:

Sebelum membuat keputusan, penting untuk membaca dan memahami terma dan syarat polisi dengan teliti. Ini termasuk melihat syarat-syarat yang berkaitan dengan tuntutan, pembayaran, dan pengecualian.

Dalam memilih antara market value atau agreed value dalam insurans kereta, penting untuk mempertimbangkan keperluan peribadi dan keadaan kenderaan anda. Memahami kelebihan dan kekurangan setiap pilihan akan membantu membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan keperluan kewangan dan keselamatan anda.