Category Archives: Insurans Kereta

LIST OF INSURANCE COMPANIES IN PENANG

Are looking for a list of insurance companies in Penang? Here we list some insurance companies in Penang. There are actually many insurance companies available in Penang, but this is among the best you can take insurance from this company. This list we found from Google Search. Hopefully, this can be the most useful reference… Read More »

INSURANCE COMPANY IN KELANTAN

This time, at insurance-malaysia.com we will list the names of the insurance company in Kelantan. These insurance companies offer car insurance coverage, life insurance, home insurance, and also sincere takaful in Kelantan. But not the entire list of insurance companies operating in the state will be published here. Only the best companies will be listed… Read More »

JENIS INSURANS DI MALAYSIA [hayat kasihatan am kereta perjalanan Perniagaan kemalangan diri Takaful]-TYPES OF INSURANCE IN MALAYSIA

Kali ini kami di insuran Malaysia akan menerangkan dengan ringaks mengenai jenis-jenis insurans di Malaysia [TYPES OF INSURANCE IN MALAYSIA]. Insurans adalah perjanjian sah antara dua pihak, iaitu syarikat insurans (penanggung insurans) dan orang (yang mengambil insurans). Dalam kes ini, syarikat insurans menjanjikan tanggungjawab yang baik atas kerugian bagi pihak yang diinsuranskan semasa berlakunya keadaan… Read More »

SYARIKAT INSURANS DI SELANGOR – INSURANS KERETA HAYAT RUMAH TAKAFUL [Insurance Company in Selangor]

Untuk mereka yang tinggal di negeri Selangor ini adalah syarikat insurans di Selangor [insurance company in Selangor]. Syarikat insurans ini menjalankan perlindungan insurans seperti insurans hayat, insurans kereta, insurans motor, insuran rumah dan juga insurans takaful sperti takaful ikhlas. Sebelum itu apa kata kita lihat sedikit mengenai negeri Selangor ini. Negeri Selangor Nama negeri ini… Read More »

SYARIKAT INSURANS DI KELANTAN – [ INSURANS KERETA, HAYAT , RUMAH & TAKAFUL] INSURANCE COMPANY IN KELANTAN

Kali ini kami di insurans-malaysia.com akan senaraikan nama syarikat insurans di Kelantan pula. “INSURANCE COMPANY IN KELANTAN”. Syarikat2 insurans ini menawarkan perlindungan insurans kepada insurans kereta, insurans hayat, insurans rumah dan juga takaful ikhlas di Kelantan. Tetapi bukan semua senarai syarikat insurans yang beroperasi di negeri tersebuta akan kami siarkan disini. Hanya syarikat yang terbaik… Read More »

SYARIKAT INSURANS DI TERENGGANU – [INSURANS KERETA HAYAT TAKAFUL MURAH]Insurance Company in Terengganu

Terdapat banyak syarikat insurans di Terengganu [Insurance Company in Terengganu] yang menawarkan pelbagai jenis plan insurans. Ini termasuklah insurans kereta, insurans hayat dan juga insurans takaful yang begitu terkenal dengan cover/perlindungan yang besar tapi yuran atau bayaran yang murah. Pada kali ini kami akan menyenaraikan syarikat insurans di negeri Terengganu yang menawarkan isndurans kereta, insurans… Read More »

SYARIKAT INSURANS DI SARAWAK – INSURANS HAYAT, KERETA & TAKAFUL [INSURANCE COMPANY IN SARAWAK]

Oleh kerana Negeri Sarawak yang luas maka terdapat banyak syarikat insurans di Sarawak. “INSURANCE COMPANY IN SARAWAK” Syarikat insurans ini beroperasi di Bahagian utama Negeri Sarawak iaitu Kuching, Sibu, Bintulu dan juga Bandaraya Miri. Sebelum kita pergi ke nama syarikat insurans di Sarawak apa kata kita lihat senarai bahagian atau daerah utama di negeri ini.… Read More »

LIST OF INSURANCE COMPANIES IN MALAYSIA-Best insurance company in Malaysia

LIST OF INSURANCE COMPANIES IN MALAYSIA. Best insurance company in Malaysia Here we list the best insurance companies operating in Malaysia. Reference from Bank Negara Malaysia. In total, 14 companies operate in the insurance business. LIST OF INSURANCE COMPANIES IN MALAYSIA: TAKAFUL INSURANCE & OPERATOR COMPANY 1. AIA Berhad General informationHQ Address: Level 29, AIA… Read More »