10 CARA PILIH INSURAN KERETA: POLISI, KOS, TUNTUTAN INSURAN

5/5 - (2 votes)

Ini adalah Cara pilih insuran kereta yang wajib anda tahu bila membeli insuran kereta anda.

Insurans kereta adalah satu keperluan yang penting bagi pemilik kereta di Malaysia.

Insurans kereta memberikan perlindungan kepada pemilik kereta apabila berlaku kemalangan atau kehilangan kereta akibat pencurian.

10 CARA PILIH INSURAN KERETA: POLISI, KOS, TUNTUTAN INSURAN
Photo Credit to https://www.freepik.com

Di samping itu, undang-undang Malaysia mengkehendaki setiap kereta yang digunakan di jalan raya harus mempunyai insurans yang sah.

Dalam artikel ini, saya akan kongsikan cara-cara untuk memilih insurans kereta yang sesuai untuk anda.

1. Pilih jenis polisi insurans yang sesuai: Cara pilih insuran kereta


Terdapat tiga jenis polisi insurans kereta yang biasa ditawarkan oleh syarikat insurans di Malaysia iaitu insurans comprehensive, insurans third party fire and theft, dan insurans third party.

Insurans comprehensive memberikan perlindungan yang paling luas termasuk perlindungan untuk kereta anda, pemandu dan penumpang, serta pihak ketiga.

Insurans third party fire and theft pula memberikan perlindungan yang sama seperti insurans third party tetapi juga termasuk perlindungan untuk kehilangan atau kerosakan akibat kebakaran atau pencurian kereta anda.

Insurans third party hanya memberikan perlindungan untuk pihak ketiga sahaja.

2. Periksa nilai insurans


Nilai insurans adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diberikan oleh syarikat insurans sekiranya berlaku kemalangan atau kehilangan kereta.

Pastikan anda memilih nilai insurans yang mencukupi untuk menampung kos pembaikan atau penggantian kereta anda.

Jangan terlalu memilih nilai insurans yang terlalu rendah kerana ini akan memberikan kesan negatif pada jumlah ganti rugi yang akan diberikan oleh syarikat insurans sekiranya berlaku kemalangan atau kehilangan kereta.

3. Periksa cakupan insurans


Cakupan insurans adalah ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh syarikat insurans. Pastikan anda memahami dengan jelas apa yang termasuk dalam cakupan insurans anda.

Cakupan insurans biasanya meliputi perlindungan untuk kereta anda, pemandu dan penumpang, serta pihak ketiga. Ada juga syarikat insurans yang menawarkan perlindungan tambahan seperti perlindungan untuk aksesori kereta atau penggantian kereta sewa jika kereta anda sedang dibaiki.

4. Periksa kos insurans


Kos insurans adalah jumlah premi yang perlu anda bayar untuk mendapatkan perlindungan insurans. Pastikan anda memilih kos insurans yang sesuai dengan bajet anda.

Ada syarikat insurans yang menawarkan promosi atau diskaun yang boleh membantu anda menjimatkan kos insurans.

5. Periksa rekod syarikat insurans


Pastikan syarikat insurans yang anda pilih mempunyai rekod yang baik dalam memberikan perlindungan insurans. Carilah syarikat insurans yang mempunyai kredibiliti yang tinggi dan berpengalaman dalam bidang ins

6. Periksa syarat dan terma insurans : Cara pilih insuran kereta


Setiap syarikat insurans mempunyai syarat dan terma yang berbeza dalam polisi insurans mereka. Pastikan anda membaca dan memahami dengan teliti syarat dan terma tersebut sebelum memilih insurans kereta.

Pastikan anda memahami apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam perlindungan insurans anda, serta apa yang perlu anda lakukan jika berlaku kemalangan atau kehilangan kereta.

7. Periksa proses tuntutan insurans : Cara pilih insuran kereta


Proses tuntutan insurans adalah proses yang perlu dilalui jika berlaku kemalangan atau kehilangan kereta. Pastikan anda memahami dengan jelas proses tuntutan insurans yang ditawarkan oleh syarikat insurans. Pastikan proses tuntutan mudah dan tidak memakan masa yang lama.

Anda juga perlu memastikan bahawa syarikat insurans memberikan sokongan yang mencukupi semasa proses tuntutan.

8. Periksa kelayakan anda untuk mendapatkan diskaun


Syarikat insurans biasanya menawarkan diskaun untuk pemilik kereta yang mempunyai rekod pemanduan yang baik, kereta yang dipasang dengan sistem keselamatan seperti alarm dan imobilizer, dan kereta yang diparkir di tempat yang selamat seperti di dalam garaj.

Pastikan anda memeriksa kelayakan anda untuk mendapatkan diskaun tersebut.

9. Periksa kebolehpercayaan syarikat insurans: Cara pilih insuran kereta


Kebanyakkan syarikat insurans di Malaysia adalah di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia (BNM) yang memastikan mereka mematuhi garis panduan dan undang-undang insurans yang ditetapkan.

Pastikan syarikat insurans yang anda pilih adalah dikawal selia oleh BNM atau badan lain yang mempunyai kredibiliti yang tinggi dalam industri insurans.

10. Cari pendapat dan ulasan dari pengguna lain


Sebelum memilih syarikat insurans kereta, cari pendapat dan ulasan daripada pengguna lain. Anda boleh mencari ulasan dari laman web atau forum yang berkaitan dengan industri insurans.

Pendapat dan ulasan daripada pengguna lain dapat memberikan gambaran tentang pengalaman mereka dalam menggunakan syarikat insurans tersebut.

Kesimpulan Cara pilih insuran kereta

Kesimpulannya, memilih insurans kereta yang sesuai adalah penting untuk memberikan perlindungan yang mencukupi bagi anda dan kereta anda.

Pastikan anda memilih jenis polisi insurans yang sesuai dengan keperluan anda, memeriksa nilai insurans, cakupan insurans, kos insurans, syarat dan terma insurans, proses tuntutan insurans, kelayakan anda untuk mendapatkan diskaun, kebolehpercayaan syarikat insurans, serta mencari pendapat dan ulasan daripada pengguna lain sebelum membuat keputusan.

Dengan melakukan penelitian yang teliti dan memilih syarikat insurans yang tepat, anda dapat merasa tenang dan yakin dengan perlindungan insurans yang anda perolehi.